Ponykampen

Wanneer heeft mijn kind vakantie?

De onderstaande vakantie-data zijn adviesdata in 2011
die de overheid in Nederland jaarlijks bepaald.
Noord BO 23.07.2011 – 04.09.2011
  VO 16.07.2011 – 04.09.2011
Midden BO 02.07.2011 – 14.08.2011
  VO 02.07.2011 – 21.08.2011
Zuid BO 09.07.2011 – 21.08.2011
  VO 09.07.2011 – 28.08.2011
(BO = Basisonderwijs / VO = Voortgezet onderwijs)

Vakantiebegeleiders

Vakantiekampen worden over het algemeen begeleidt door jonge, enthousiaste mensen die het leuk vinden om er met de kinderen een top vakantieweek van te maken.
Begeleiders van vakantiekampen vormen een belangrijk onderdeel van het vakantiekamp. Zij staan namelijk in direct contact met de kinderen die deelnemen aan het vakantiekamp. Zij zorgen ervoor dat gedurende het vakantiekamp alles op rolletjes verloopt en dat elk kind het naar de zin heeft.

Een groep van begeleiders van vakantiekampen bestaat uit een mix van mensen. Zo heb je specialisten uit het beroepsleven (bv. buitensportinstructeurs voor survivalkampen) tot aan begeleiders met een pedagogische achtergrond.
De juiste verhouding tussen het aantal deelnemers en begeleiders tijdens een vakantiekamp zorg ervoor dat er voldoende persoonlijke aandacht gegeven kan worden.

Begeleiders van vakantiekampen worden voorafgaande de vakantieweken getraind in het omgaan met kinderen en de werkzaamheden die zij verder uit gaan voeren.
Tijdens een vakantiekamp dienen zij zich te houden aan binnen de organisatie gestelde (gedrags)regels, voorschriften en procedures omtrent orde, veiligheid en gezondheid.

Steeds meer organisaties van vakantiekampen vragen aan hun begeleiders of zij een bewijs van goed gedrag in kunnen leveren.
Zo ben je als ouder er van verzekerd dat de begeleiders van de vakantiekampen belast mogen zijn met de zorg voor minderjarigen.

Meer info:
- Survivalkampen
- Jeugdvakanties
- Zomerkampen
- Ponykampen
- Jeugdkampen
- Kinderkampen