Ponykampen

Wanneer heeft mijn kind vakantie?

De onderstaande vakantie-data zijn adviesdata in 2011
die de overheid in Nederland jaarlijks bepaald.
Noord BO 23.07.2011 – 04.09.2011
  VO 16.07.2011 – 04.09.2011
Midden BO 02.07.2011 – 14.08.2011
  VO 02.07.2011 – 21.08.2011
Zuid BO 09.07.2011 – 21.08.2011
  VO 09.07.2011 – 28.08.2011
(BO = Basisonderwijs / VO = Voortgezet onderwijs)

Verzorging en omgang

Hoe weet u of dat uw kinderen in goede handen zijn bij een organisatie die vakantiekampen organiseert?
Gedurende een vakantiekamp dient er naast het organiseren van activiteiten ook extra aandacht uit te gaan naar de verzorging van de kinderen. U verwacht inmiddels dat uw kinderen er net zo verzorgd en gezond uitzien als bij aanvang van de vakantieweek.

Een organisatie van vakantiekampen zal een duidelijke structuur moeten bieden met heldere regels. Persoonlijke aandacht en begeleiding zijn hierbij erg belangrijk.
Vooral bij de jongste deelnemers aan een vakantiekamp moet er goed op de verzorging worden gelet. Denk hierbij aan het helpen met aankleden, tanden poetsen en douchen. Vraag bij een organisatie na of zij ook aandacht besteden aan het controleren van teken. Met name in de zomermaanden bij activiteiten in het bos heb je hiermee te maken.

Mocht een kind gebruik maken van medicatie dan is het belangrijk dat de begeleiders van het vakantiekamp hiervan op de hoogte zijn. De begeleiders zullen er op toe moeten zien dat medicijnen op tijd worden ingenomen en de nodige aandacht hieraan geven.

Verder mag je van een professionele organisatie van vakantiekampen verwachten dat ze ook om weten te gaan met “problemen” als heimwee, pesten en gedragsproblemen.
Dit soort zaken vraagt om een pedagogische benadering. Begeleiders met een pedagogische achtergrond zijn dan ook gewenst gedurende een vakantiekamp.

Daarnaast zijn rustmomenten gedurende een vakantiekamp van belang. Na een actieve dag moeten de kinderen goed uit rusten. Een organisatie die vakantiekampen organiseert hanteert daarom meestal vaste bedtijden afgestemd op de leeftijdsgroep.
Natuurlijk hoort een avondje een keer wat later naar bed bij een vakantiekamp, zoals bij een bonte avond of discoavond. Maar de kinderen moeten voldoende uren slaap krijgen, zeker als er de volgende dag weer een actief programma staat gepland.

Meer info:
- Survivalkampen
- Jeugdvakanties
- Zomerkampen
- Ponykampen
- Jeugdkampen
- Kinderkampen